تبلیغات
عقیق - دانشگاه آزاد/گفت وشنود


تابلو

گفت:روزنامه های زنجیره ای وسایت های ضدانقلاب،ده ها مقاله و گزارش علیه ریاست کنونی دانشگاه آزاد نوشته وخواستار عزل وی شدند!

گفتم:حتما به خاطر این که مسئولان جدید دانشگاه آزاد به اقوام وآشنایان خودشان در دانشگاه پست ومدرک داده اند؟!

گفت:این کارها راکه مسئولان قبلی کرده بودند.

گفتم:پس شاید به این دلیل که اموال دانشگاه آزاد را حیف و میل کردند.

گفت:این کارها را هم که قبلی ها انجام داده  و میلیاردها تومان از اموال دانشگاه را هپل هپو کرده بودند.

گفتم:خب!پس حتما مسئولان جدید اموال دانشگاه را صرف بازی های سیاسی کرده اند.

گفت:ای عوام!مگر یادت رفته که قبلی ها فقط در یک قلم 2میلیارد تومان پول دانشگاه را برای ایجاد آشوب های خیابانی هزینه کرده بودند؟

گفتم:یارو که با دوستانش در حال بازدید از یک نمایشگاه نقاشی بود،جلوی یک تابلو ایستاد و به مدیر نمایشگاه گفت؛خجالت نمی کشید عکس این رانت خوارهای سوء استفاده چی رو اینجا گذاشتین؟ومدیر نمایشگاه گفت؛اون تابلو نیست،آئینه است!


منبع:روزنامه کیهان
طبقه بندی: سیاسی و طنز سیاسی،  خواندنی، 
برچسب ها: دانشگاه آزاد، تغییر رئیس دانشگاه،  

تاریخ : 1392/06/27 | 11:51 ب.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات