تبلیغات
عقیق - سوره یونس/54

و لو ان لكل نفس ظلمت ما فى الا رض لافتدت به و اءسروا الندامة لما راءوا العذاب و قضى بینهم بالقسط و هم لا یظلمون (54)

ترجمه
و هر كس كه ستم كرده اگر تمامى آنچه روى زمین است در اختیار داشته باشد (همه را از هول عذاب ) براى نجات خویش ‍ مى دهد، و هنگامى كه عذاب را ببینند (پشیمان مى شوند اما) پشیمانى خود را كتمان مى كنند (مبادا رسواتر شوند) و در میان آنها به عدالت داورى مى شود و ستمى بر آنها نخواهد رفت

نکته ها:

فدیه دادن برای نجات از عذاب،درآیات دیگر هم مطرح شده است.ازجمله آیه 18سوره رعد و47سوره زمر (حتی اگر دوبرابر آنچه درزمین است بدهند،از عذاب خدا نجات نمی یابند.همچنین درسوره معارج/11-15می فرماید:مجرم دوست دارد آن روز ،همه فرزندان،همسر،برادر و فامیل وآنچه رادر زمین است فدیه بدهد تانجات  یابد،اما پذیرفته نمی شود.

 

پیام ها:

1.درقیامت برای مجرم راه نجاتی نیست وکسی یا مالی فدای دیگری نمی شود.

2.حب نفس،قوی ترین غریزه در انسان است.زیرا حاضر است همه هستی را برای نجات خود فدا کند.

3.مجرمان برای آنکه گرفتار شماتت نشوند پشیمانی خود رادر دل پنهان نگاه می دارند.

4.در قیامت برخی پشیمانی خودراباگفتن ای کاش...آشکار می کنند،برخی دست خودرا می گزند وبرخی هم باسکوت وکتمان آن را پنهان می کنند.

5.رهبران شرک،درقیامت پشیمانی خود را پنهان می کنند تا از زیردستان خجالت نکشند.

6.در دادگاه عدل الهی نه قدرت کارساز است ونه ثروت.

7.دردنیا ممکن است به خاطر اشتباه قاضی به کسی ستم شود اما درقیامت خطایی نیست وبه کسی ستم نمی شود.

8.باظالم هم به ظلم رفتار نکنیم.(منظوراینکه در قضاوت باعدالت رفتارکنیم)
طبقه بندی: قرآن و تفسیر، 
برچسب ها: سوره یونس،  

تاریخ : 1392/06/24 | 09:33 ب.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات