تبلیغات
عقیق - سوره یونس/45


و یوم یحشرهم كأ ن لم یلبثوا إ لا ساعة من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین كذبوا بلقاء الله و ما كانوا مهتدین
(45)


ترجمه:

بخاطر بیاور روزى را كه آنها را جمع (و محشور) مى سازد، و آنچنان احساس مى كنند كه گوئى جز ساعتى از روز (در دنیا) توقف نكردند، به آن مقدار كه یكدیگر را (ببینند و) بشناسند، آنها كه لقاى خداوند (و رستاخیز) را انكار كردند زیان كردند و هدایت نیافتند.

نکته ها:

عظمت روز قیامت چنان است که زندگانی پیش از آن بسیار کوتاه جلوه می کند.

کوتاهی عمردنیا،یابه جهت زودگذری آن است،یابه خاطر بهره نگرفتن از زمان وفرصت،یادر مقایسه باعمر آخرت ویا بدان جهت که انسان ها دربرزخ گویا در خوابند وپس ازبیداری احساس می کنند که زمان اندک بوده است.

به هرحال هم متاع دنیا نسبت به آخرت قلیل است و هم زمانش ،چنانکه گویا ساعتی بیش نبوده است.

پیام ها:

1.زندگی دنیانسبت به روز رستاخیز بسیار اندک است

2.درقیامت مردم یکدیگر رامی شناسند.

3.زیانکاران واقعی آنانند که باتکذیب قیامت ازبهره های ابدی آخرت محرومند وتنها به لذات دنیوی قانعند.درحالی که مومنان هم در دنیا از نعمت های الهی کامیابند هم در آخرت نصیب دارند.


طبقه بندی: قرآن و تفسیر، 
برچسب ها: قیامت، سوره یونس،  

تاریخ : 1392/06/24 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات