تبلیغات
عقیق - سوره یونس آیه 3

إ ن ربكم الله الذى خلق السموت و الا رض فى ستة اءیام ثم استوى على العرش یدبر الا مر ما من شفیع إ لا من بعد إ ذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه اء فلا تذكرون (3)


ترجمه :

پروردگار شما خداوندى است كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت (قدرت ) قرار گرفت و به تدبیر كار (جهان ) پرداخت ، هیچ شفاعت كننده اى جز به اذن او وجود ندارد، این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش كنید، آیا متذكر نمى شوید؟!


نکته ها:

-مراد ازشش روز،شش روزگار وشش مرحله و دوران در آفرینش است وممکن است مرادازآن مدتی برابر شش روز باشد.

-((عرش))مرکز تدبیروکنایه از قدرت است.وقتی می گویند:فلانی برتخت نشست یااوراازتخت پایین کشیدند،یعنی به قدرت رسید یابرکنارشد.

-امام صادق (ع)فرمود:عرش مربع است،زیراکلماتی که بنای اسلام برآن است نیز چهارکلمه است((سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر))علل الشرایع/ص398

 

پیام ها:

1.آفرینش جهان بابرنامه ریزی وزمان بندی صورت پذیرفته است(سته ایام)

2.اول خداشناسی،سپس خداپرستی.

3.هستی قانونمند وهدفدار است.لازمه تدبیرامور،عاقبت وهدف داشتن وقانون مند بودن است(یدبر الامر)

4.عبادت سزاوار کسی است که خلقت وتدبیر به دست اوست نه دیگران.

5.الوهیت ازربوبیت جدانیست.طاغوت ها می کوشند خالق راخدابدانند،ولی سیاستگذار ومدبر راخودشان،ودین راازسیاست جدابدانند.

 

والسلام
طبقه بندی: قرآن و تفسیر، 

تاریخ : 1392/06/17 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات