تبلیغات
عقیق - پیامبر خوبی ها

پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از بعثت مطابق چه آیینی عمل می كرد؟

پاسخ:

با آغازرسالت پیامبر(ص) در سال40 عام الفیل، آیات قرآن مجید و دستورات و تعالیم اسلام بر آن حضرت نازل گردید و این در حالیست كه در روایات شیعه و سنی وارد گردیده كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از بعثت و نزول وحی هر سال روزهایی را در غار حراء مشغول اعتكاف بود. علی ـ علیه السلام ـ می فرماید: پیامبر پیش از بعثت مدتی در هر سال در كوه حرا بسرمی برد(1)و بارها دور خانه خدا طواف نموده و حج بجا می آورد.(2) از این رو این سؤال مطرح می شود كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ پیش از بعثت این عبادات را بر اساس چه آیینی انجام می داد و اساساً اصول و فروع اعتقادات آن حضرت چه بوده است؟

نظر برخی از علمای بزرگ دین :این مسئله در میان علمای اسلامی یك مسئله اختلافی می باشد: غزالی و قاضی عبدالجبار از علمای اهل سنت در این مسئله توقف كرده(3)و نتوانسته اند نظر معینی را ابراز كنند، شیخ طوسی نقل كرده كه برخی از علماء قائل شده اند آن حضرت از شریعت پیامبران پیش از خود پیروی می كرد(4) لكن برخی از علمای شیعه همچون شیخ طوسی و میرزای قمی و علامه مجلسی معتقدند آن حضرت قبل از بعثت پیرو ادیان پیامبران پیش از خود نبوده و در عین حال موحد بوده است.
شیخ طوسی در عدة الاصول می نویسد: «پیغمبر نه قبل از نبوت و نه بعد از آن پیرو دین پیغمبران پیش از خود نبوده، هر عملی كه انجام می داده مطابق شریعت خاص خود بوده است و علمای شیعه می گویند قبل از بعثت امور خاصّی به آن حضرت وحی می شد».(5)
میرزای قمی می نویسد: «حق آن است كه پیغمبر قبل از بعثت عمل به احكام شرع می نمود ولی نه به دین پیغمبران پیش از خود، زیرا ما آن حضرت را از همه انبیاء برتر می دانیم ».(6)
علامه مجلسی می فرماید: آنچه از اخبار معتبر و متعدد و فراوان برایم روشن گردید این است كه آن حضرت قبل از بعثت از زمانی كه خداوند عقلش را در آغاز سنّش كامل نمود نبی بوده و مورد تأیید روح القدس بوده است. ملكی با او سخن می گفت صدایی را می شنید و خواب می دید، سپس بعد از چهل سال (به مقام رسالت) رسید و رسول شد بطوری كه آن ملك با او به صورت روبرو و مستقیم سخن می گفت و قرآن را بر او نازل كرد و به او دستور تبلیغ داد، در حالی كه پیامبر قبل از (بعثت) خدا را با انواع عبادات می پرستید، كه آن عبادات گاه موافق آن چیزی بود كه پس از بعثت به مردم تبلیغ می كرد و گاه به گونه دیگری بود. حال یا موافق شریعت ابراهیم و یا پیامبران غیر از ابراهیم از انبیاء قبل( از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ )، ولی نه بدان معنا كه وی تابع آنها و عامل به آیین و شریعت آنها باشد، بلكه بدین صورت كه آنچه به پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ وحی می شد مطابق برخی از شرایع سابق بود.(7)دلایل و شواهدی نیز ادعای مجلسی را تایید می نمایند:
1ـ اولین دلیل این مدعا سخن علی ـ علیه السلام ـ در خطبه قاصعه می باشد، آن حضرت در آن خطبه می فرماید: پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از بعد از دوران شیرخوارگی تحت مراقبت و تربیت فرشته ای از فرشتگان خداوند قرار داشت تا اخلاق برجسته و صفات پسندیده را شب و روز به وی بیاموزد(8).
این سخن علی ـ علیه السلام ـ گواه روشنی است بر این كه رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از بعثت به طور مستقیم تحت تربیت و هدایت خداوند متعال قرار داشته از این رو مناسك و عباداتش را می توان مطابق دستورات آن خدا دانست.
2ـ برخی روایات نیز بر این امر تاكید دارند كه پیامبرـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه(علیهم السلام) از آغاز حیات به وسیله روح القدس تأیید می شده اند.(9)
3ـ از سوی دیگر در مورد حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در قرآن وارد گردیده كه آن حضرت در گهواره لب به سخن گشوده و شهادت به نبوت خود و برخی از تعالیم دین خویش داده و فرمود:
«إِنّی عبدُ اللهِ آتانی الكتابَ و جعلنِی نبیّاً وَ جعلنِی مباركاً أَینما كنتُ و أوصانِی بالصلاةِ ما دُمْتُ حیّاً.(10) من بنده خدا هستم، به من كتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و هر جا كه باشم مرا با بركت ساخته، و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است».
همچنین قرآن در مورد حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«یا یحیی خذالكتاب بقوّة و آتیناه الحكم صبیّاً.(11) ای یحیی، كتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر، و از كودكی به او نبوت دادیم».
البته باید توجه داشت كه به نظر برخی مقام نبوت غیر از رسالت می باشد، (نبی) كسی است كه از جانب خدا یا روح القدس یا جبرئیل به او اخبار غیبی می رسد ولی (رسول) آن است كه از سوی خداوند مأموریت یافته این اخبار غیبی را به مردم برساند و رسالتش را ایفا كند.(12) بنابراین این امكان وجود دارد پیامبری قبل از نیل به مقام رسالت نبی باشد.
4ـ هم چنین باید خاطرنشان كرد كه ادیان مطرح در عصر پیامبر(ص) نیز چنان به تحریف و خرافه آلوده بودند كه تبعیت از آنها ممكن نبود، بسیاری از اعمال حج كه در نزد عرب آنروز رواج داشت و به ظاهر از دین ابراهیم(ع) باقی مانده بود از شرك سرشار بود برخی از پیروان دین توحیدی حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ بت هایی را بر اركان كعبه و صفا و مروه نصب نموده و می گفتند ما نعبدهم الاّ لیقربونا الی اللّه زُلفی(13) ـ ما این ها را برای تقرب بیشتر به خداوند می پرستیم و به تلبیه عبارت (إلا شریك هو لك) را افزودند و شعار توحیدی (لبیك اللهم لبیك، لبیك لاشریك لك لبیك) را به شرك آلوده ساختند.(14)آیات متعددی از قرآن كریم بیانگر تحریف در دیگر ادیان توحیدی موجود در شبه جزیره عربستان همچون یهودیت و مسیحیت است. بنابراین هرگز نمی توان پذیرفت پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ دستورات عبادی خود را از كسانی می گرفت كه خود به شرك و بت پرستی رو آورده و یا به تحریف دین خدا دست زده بوده اند.(15)

نتیجه گیری:با توجه به دلائل چهارگانه فوق باید گفت به نظر برخی از علمای شیعه پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از بعثت از هیچیك از شرایع آسمانی پیامبران قبل از خود پیروی نمی كرد بلكه در اصول اعتقادی فردی موحد و یكتا پرست بوده و در فروع دینی از دستورات خداوند متعال كه توسط ملكی از ملائكه به وی ابلاغ می شده اطاعت می كرده است.پاورقی:

1. ـ نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خ192.
2. ـ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص88، باب الستجاب تکرار الحج و العمرة.
3. ـ نقل از بحارالانوار، ج 18، ص 271، باب آخر فی کیفیّة صدور الوحی ونزول جبرئیل.
4. ـ العده فی اصول الفقه، شیخ طوسی، تحقیق. محمد رضا الانصاری، ج 2، ص 590 و 591.
5. ـ همان، ج2، ص 590.
6. ـ تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، علی دوانی، ص 86.
7. ـ بحارالانوار، ج 18، ص 277.
8. ـ نهج البلاغه، خطبه قاصعه، 192.
9. ـ بحارلانوار، ج 18، ص 278.
10. ـ سوره مریم، آیات 30 و 31.
11. ـ سوره مریم، آیه 12.
12. ـ ر. ک: تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، علی دوانی، ص 83.
13. ـ سوره زمر، آیه 39.
14. ـ الملل و النحل، شهرستانی، ج 2، ص 247.
15. ـ برای کسب اطلاع تفصیلی از دلایل چهارگانه فوق می توانید به بحارالانوار، ج 18، ص 277 تا 281 و العدة فی اصول الفقه، ج 2، ص 590 تا 597 مراجعه کنید.

طبقه بندی: خواندنی،  اهل بیت(ع)،  پرسش وپاسخ، 
برچسب ها: عقیق، پیامبر خوبی ها، رسول اکرم، رسول اعظم،  

تاریخ : 1391/11/9 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات