تبلیغات
عقیق - تکلیف

تكلیف از لحاظ دینی چند قسم است؟

پاسخ:

الف. معنای تكلیفتكلیف یعنی چیزی یا كاری از كسی خواستن كه در آن رنج و زحمت باشد و این اصطلاح از كلفت مأخوذ است. مثلاً امر و نهی خداوند به بندگان برای انجام چیزی، تكلیف گفته می‌شود.(1)

ب. انواع تكلیفتكالیفی كه از نظر شرعی به عهدة انسان نهاده شده به دو لحاظ می‌تواند مطرح باشد. لحاظ اول اینكه این تكالیف از حیث مرتبه چند نوع هستند:
1. واجبات مثل نماز، روزه، حجّ، جهاد و غیره كه بر انسان لازم است آنها را انجام دهد و اگر انجام ندهد گناه بوده وكیفر به دنبال دارد.
2. محرمات مانند دزدی، رشوه‌خواری، حرام خواری و دروغ و غیره كه اگر انسان انجام دهد گناه كرده و سزاوار عذاب می گردد.
3. مستحبات مانند نمازهای نافله یا روزه‌های ماه رجب یا شعبان یا غیره، كه اگر انجام دهد ثواب و پاداش دارد و اگر انجام ندهد گناهی بر او نیست.
4. مكروهات مانند لباس سیاه در نماز پوشیدن، یا غذای داغ خوردن و غیره كه این مكروهات در عبادات یك معنا دارد و آنكم كردن ثواب عبادت است. و در غیر عبادات معنایش این است كه آثار وضعی (یعنی آثار جسمی ، روحی ، و معنوی ) دارد و مثلاً قساوت قلب می‌آورد و انسان را به سوی گناه می‌كشد. ترك مكروهات مطلوب و سفارش شده است ولی اگر انجام بدهد عقاب ندارد.
5. مباحات مثل خوابیدن در روز، آب خوردن و غیره كه ترك یا انجام آن مساوی است و نه عذابی دارد و نه ثوابی.
اعتبار دیگری كه برای تكالیف می‌توان فرض كرد این است كه: 1.تكالیف یا در مقابل خداوند متعال است، یعنی وظایفی كه نسبت به خدای متعال باید انجام داد: مثل نماز، روزه، حجّ كه به اینها حقوق الهی می‌گویند.2. یا تكالیفی كه در مقابل اجتماع داریم: مثل رعایت حقوق پدر و مادر و حقوق همسایه، حقوق دوست و حقوق همسر و غیره كه به اینها حقوق اجتماعی می‌گویند.3. یا تكالیفی كه نسبت به خودمان داریم: مثل پرهیز از شهوت‌پرستی، شكم بارگی، ایذاء بدن خود و غیره كه به اینها حقوق فردی اطلاق می‌شود. كه خداوند متعال و شرع مقدس اینها را واجب كرده است و برای انجام آنها ثواب و ترك آنها عقاب معیّن كرده است.پاورقی:

1. حسینی دشتی . سید مصطفی . معارف و معاریف . ج 3 . ص 656 . نشر دانش . 1376 .
طبقه بندی: پرسش وپاسخ، 
برچسب ها: تکلیف، واجب، حرام، مکروه، مباح،  

تاریخ : 1391/06/15 | 01:22 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات