تبلیغات
عقیق - كفش جامانده

اگر كسی به مسجد برود و كفشش را ببرند آیا می‌تواند كفش دیگری را كه جای آن گذاشته‌اند ببرد؟

پاسخ:

اگر كفش او را ببرد و كفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده در صورتی كه از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می‌تواند به جای كفش خودش بردارد ولی اگر قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشی كه مانده مال كسی نیست كه كفش او را برده حكم مجهول المالك را دارد یعنی باید از صاحبش جستجو كند و اگر از پیدا شدن او نا امید شد از طرف او به فقیر غیر سید صدقه دهد. (ر.ك: توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2581)
طبقه بندی: احکام،  پرسش وپاسخ، 
برچسب ها: كفش جامانده تكلیف،  

تاریخ : 1391/05/21 | 03:09 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات