تبلیغات
عقیق - ولادت با سعادت امام زمان عج مبارک
آیااین سخن كه موقع ظهور امام زمان(ع) تمام مردم عراق و نیمی از مردم ایران به آن حضرت ملحق خواهند شد، صحت دارد ؟

پاسخ:

یاران حضرت مهدی ( علیه السلام ) از ملّیت های گوناگونی تشكیل می شوند. در روایات سخنان گوناگونی در این باره وجود دارد. گاه از عجم ها به عنوان سپاهیان حضرت نام می برند كه غیر عرب را در بر می گیرد. برخی روایات نام شهرها و كشورهایی را ذكر می كنند كه سپاهیان از آن جا به یاری حضرت می شتابند و گاهی سخن از قوم خاصی مانند توبه كنندگان بنی اسرائیل، مومنان مسیحی و انسان های وارسته كه به امر خداوند زنده می شوند (رجعت) و به یاری حضرت می آیند.

بررسی روایات:الف: از برخی روایات فهمیده می شودكه تعداد قابل توجهی از سپاهیان مخصوص و ارتش حضرت مهدی ( علیهم السلام ) عجم هستند. هر چند عجم به غیر عرب گفته می شود، ولی به طور قطع ایرانیان را نیز در بر می گیرد و از آنان با تعبیرهایی مانند «اهل ری، اهل خراسان، گنج های طالقان، قمّی ها، اهل فارس، و ... یاد شده است».(1) از امام باقر( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود: «نیروهایی با پرچم های سیاه،كه از خراسان قیام كرده اند در كوفه فرود می آیند و هنگامی كه حضرت مهدی (ع) در شهر مكّه ظهور می كند، با آن حضرت بیعت می كنند».(2)
و نیز از آن حضرت درباره یاوران مخصوص امام زمان ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود: «یاران حضرت قائم (ع) سیصد و سیزده نفرند و از فرزندان عجم می باشند».(3)
از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده كه فرمود: «خاك قم، مقدس است .... مگر نه این كه آنان یاران قائم ما هستند و دعوت كننده به حق ما می باشند؟»(4)
عفان بصیری می گوید: امام صادق ( علیه السلام) به من فرمود: «آیا می دانی چرا شهر قم را به نام قم نامیدند؟» عرض كردم: خدا و رسولش و شما بهتر می دانید. فرمود: «زیرا مردم قم پیرامون قائم گرد می آیند و با او می مانند و پایداری می كنند و به او یاری می رسانند».(5)
از امیر المؤمنین ( علیه السلام) نقل شده كه پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: «..... در خراسان گنج هایی است كه از جنس طلا و نقره نیست، بلكه مردانی هستند كه عقیده به خدا و رسولش، آنان را در كنار یكدیگر گرد خواهد آورد».(6)
و نیز از امیر المؤمنین ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود: «خوشا به حال طالقان، زیرا خداوند در آن جا گنج هایی دارد كه از جنس طلا و نقره نیستند، بلكه مردانی مومن هستند كه خداوند را به حق شناخته اند و آنان یاوران حضرت مهدی (ع) در آخر ا لزمان می باشند».(7)
بنابر آن چه از این روایات و نیز روایات دیگر استفاده می شود، ایرانیان و شیعیان این سامان در قیام حضرت مهدی ( علیه السلام ) و یاری رساندن به آن حضرت نقشی فعال خواهند داشت. البته خداوند به حقایق امور و آینده عالم آگاه تر است.

ب: شركت عرب ها و خصوصاً مردم عراق كه بخشی از جامعه عربی محسوب می گردند، و نقش آنان در حمایت از قیام و انقلاب حضرت مهدی (ع) نیز از برخی روایات استفاده می شود: از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده كه فرمود: «بزرگان و انسان های شریفی از سرزمین شام (سوریه) به حضرت مهدی (ع) می پیوندند و نیز كسانی كه از قبائل و سرزمین های گوناگون اطراف آن هستند، آنان چنانند كه گوئی دل های شان پاره های آهن است آنان پارسایان شب و شیران روزند».(8)
از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده كه فرمود: «سیصدو سیزده نفر به عدد یاوران جنگ بدر، در میان ركن و مقام (در كعبه) با حضرت مهدی (ع) بیعت می كنند. در میان آنان بزرگانی از مردم مصر و نیكانی از شام و نیكانی از مردم عراق به چشم می خورند، حضرت فرمانروایی خواهد كرد، آن مقداری كه خدا بخواهد».(9)
و نیز از امام باقر ( علیه السلام ) درباره شهر كوفه، یكی از شهر های عراق، نقل شده كه فرمود: «هنگامی كه حضرت قائم(ع) ظهور كند و به كوفه بیاید، خداوند از پشت كوفه (نجف) هفتاد هزار انسان صدیق و راستگو را بر می انگیزد، آنان از یاران و اصحاب حضرتش خواهند بود».(10)
این دور نمایی است از شركت مردم عراق كه از برخی روایات استفاده می شود و جزئیات و حقایق حوادث آینده را خدا بهتر می داند.
درنتیجه می توان گفت:باتوجه به اینكه شیعیان دردوكشورایران وعراق سكونت دارند ومنتظر معتقد به ظهور حضرت مهدی هستند،طبیعی است كه یاران آن حضرت از میان منتظران ومراكز شیعه نشین باشد.پاورقی:

1. نجم الدین طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی(ع ) ، ص 97.
2. محمد باقرمجلسی، بحار الانوار، ج 52، ص 369.
3. نجم الدین طبسی، همان ، ص 97 به نقل از فردوس الاخبار، ج 5، ص 366.
4. محمد باقر مجلسی ،همان، ج 60، ص 218.
5. همان، ص 216.
6. ابن طاوس، ملاحم، ص 147.
7. قندوزی، ینابیع الموده، ج 2، ص 91،متقی هندی، کنز العمال، ج 14، ص 591.
8. محمد باقرمجلسی، همان، ج 52، ص 304.
9. طوسی، الغیبه، ص 477، چاپ جدید.
10. ابن طاوس،همان، ص 43، قندوزی، همان، ج 2، ص 435.
طبقه بندی: پرسش وپاسخ،  خواندنی،  اهل بیت(ع)، 
برچسب ها: امام زمان، یاران، ظهورولی عصر،  

تاریخ : 1391/04/15 | 10:27 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات