تبلیغات
عقیق - امام باقر ع

اینكه برخی مدعی هستند امام باقر ـ علیه السلام ـ چهار هزار شاگرد داشت آیا صحّت دارد؟ آیا از شاگردان وی ایرانی هم بوده اند؟

پاسخ:

امام باقر ـ علیه السلام ـ از اخبار گذشتگان و پیامبران روایت فرموده و شیعه و سنی از آن حضرت اخبار فراوان روایت كرده اند، و با اهل مذاهب و آراء كه بر حضرت وارد می شدند مناظره می كرد و عده زیادی از مردم، علم كلام را از حضرت آموخته اند.(1)
عبدالله ابن عطاء مكّی گفت: دانشمندان درحضور هیچكس فروتنی ندارند مگر در نزد امام محمد باقر ـ علیه السلام و در برابر احدی این اندازه خشوع وحقارت نمی كنند.
جابر ابن یزید جعفی با آن علم و دانشی كه داشت هرگاه چیزی از آن حضرت روایت می كرد، می گفت: «برای من حدیث كرد، وصیّ اوصیاء، و وارث علوم انبیاء محمد ابن علی ابن الحسین ـ علیهم السلام ـ» و بازماندگان از صحابه رسول خدا و بزرگان از تابعین و فقهاء مسلمین همگی معالم و احكام دین را از آن بزرگوار روایت كرده اند، و در فضل و دانش سرآمد دانشمندان و ضرب المثل همگان بود.(2)
جلسات درس امام همواره صدها تن از نقاط مختلف را برای فراگیری فقه و حدیث و تفسیر و لغت و دیگر علوم در بر می گرفت، كوفه، بصره، واسط و حجاز افرادی را به دانشگاه اهل بیت گسیل می داشتند، و علماء و راویان بزرگی از دانشگاه اهل بیت فارغ التحصیل شدند، حسن ابن علی الوشا خود نهصد شیخ را درك كرد كه در مسجد كوفه به درس و بحث اشتغال داشتند و همگی از جعفر ابن محمد ـ علیهما السلام ـ و پدرش امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ نقل حدیث می كردند، حسن ابن علی الوشا باامام رضا ـ علیه السلام ـ معاصر بود. ازاین زمان تازمان تاسیس مدرسه امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ و امام صادق، سی سال فاصله بود . وی تألیفات فارغ التحصیلان این درحضور آنان را شمارش كرده به شش هزار كتاب رسیده است و چه بسا بیشتر كتابهای كافی،من لایحضره الفقیه، الوافی، الاستبصار از آنها برگرفته شده است، دانشگاه اهل بیت چهارهزار دانشجو را در بر می گرفت.(3)
و شیخ مفید در ارشاد می نویسند: «اصحاب حدیث كه نام راویان ثقات آن بزرگوار را (امام صادق) جمع كرده اند با اختلاف در عقیده و گفتار شماره آنان به چهار هزار نفر می رسد.»(4)
از میان اصحاب و شاگردان امام محمدباقر و امام جعفر صادق ـ علیهما السلام ـ برخی ایرانی بوده اند از جمله آنها عبدالله ابن سعد اشعری قمی و برادرش عیسی ابن عبدالله هستند كه هر دو از اجلاء اهل قم و ازدوستداران وشاگردان امام صادق بوده اند.(5) در كتاب امام باقر ـ علیه السلام ـ جلوه امامت در افق دانش. نام 461 نفر از اصحاب و شاگردان امام باقر ـ علیه السلام ـ را ذكر كرده است از جمله اسحاق القمی كه ایرانی بوده است.(6)
درپایان می توان اینچنین نتیجه گیری كرد كه در مدینه عده زیادی از محضر امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ كسب علم می كردند همه ی آنها دریك زمان شاگرد امام نبودند بلكه درچندین دوره به حضورامام شرف یاب شده ودرس گرفته اند. ازطرفی همه ی آنها نیز شیعه نبودند. بلكه بعد از شاگردی برخی ازآنها ازرهبران فرقه های مذهبی شدند.پاورقی:

1. مفید، الارشاد، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ دوم، 1346، ج 2، ص 161.
2. همان، ص 155 و 158.
3. معروف الحسینی، هاشم، سیرة الأئمة اثنی عشر، ترجمة محمد درخشنده، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ دوم، 1373، ج2، ص207.
4. مفید، پیشین، ج2، ص173.
5. قمی، عباس، منتهی الامال، قم، انتشارات هجرت، چاپ یازدهم، بی تا، ج2، ص318.
6. ترابی، احمد، امام باقر ـ علیه السلام ـ ، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1373، ص64.

طبقه بندی: اهل بیت(ع)،  پرسش وپاسخ، 
برچسب ها: امام باقر، شاگردان، ایرانی، شیعه، سنی،  

تاریخ : 1391/03/2 | 03:29 ب.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات