تبلیغات
عقیق - روحانیت

مردم ما همیشه قداستی برای روحانیت قائل بوده اند و بحمدالله، امروز هم قائلند.مردم روحانیت را مجموعه ای پاک وسالم و قابل اعتماد می دانند.می بینیم دشمن،از تجربه های خود در این زمینه،استفاده می کند.دشمن می فهمد که باید روحانیت را در چشم مردم،از حیثیت و اعتبار انداخت.همه تلاششان این است!تبلیغات می کنند،دروغ می گویند،اگر مساله کوچکی را در جایی پیدا کنند،چندین برابر بزرگ می کنند و برای این که روحانیت را از چشم مردم بیندازند،خوبیها و گذشتها و فداکاریها را نمی گویند.علم و دانش روحانیت را انکار می کنند وتقوای آنها را منکر می شوند؛همچنان که پنجاه سال،در دوران رژیم پهلوی هم از این کارها می شد.روحانیت،که مجموعه ای علمی وتقوایی است،به وسیله بلندگوهای رژیم پهلوی،فاقد علم و تقوا معرفی شده بود.امروز هم همان تبلیغ کذا انجام می گیرد. این ها مجموعه کارهایی است که دشمن انجام می دهد.

"امام خامنه ای"
طبقه بندی: بیانات امام خامنه ای، 

تاریخ : 1390/12/3 | 01:03 ق.ظ | نویسنده : محمد شمسیان | نظرات